BEREKEN UW LETSELSCHADE MET DE LETSELSCHADETEST

De Letselschade Test is er voor bedoeld om snel inzicht te krijgen in uw situatie. Met een aantal visuele vragen krijgt u snel inzicht in de hoogte van uw schadevergoeding. Deze Letselschade berekening is geheel vrijblijvend, dus u heeft verder geen verplichtingen en zit nergens aan vast.

U heeft letsel opgelopen en u wilt weten hoe u deze schade zo goed mogelijk kunt verhalen op de tegenpartij of diens verzekeringsmaatschappij. Wilt u weten of u recht heeft op een schadevergoeding, bereken dan uw letselschade. Binnen 30 seconden weet u waar u recht op heeft.

Maak hier een keuze uit het soort ongeval

LETSELSCHADETEST.NL

WELKOM / ONZE AANPAK

De letselschadetest is onderdeel van letselschade claimen waarbij wij een duidelijk verhaal hebben over het claimen van uw letselschade op de schuldige tegenpartij. Het is voor het slachtoffer van het grootste belang dat de hulp die hij kosteloos kan krijgen die voldoet aan de allerhoogste eisen van vakbekwaamheid en integriteit. Wat mag u van ons verwachten:

 • Persoonlijke benadering en aandacht met bezoek aan huis
 • Blijvend direct overleg met uw persoonlijke schadebehandelaar
 • Snelle regeling van de schade mede door het verstrekken van voorschotten
 • Directe noodhulp zodat u gesteund wordt waar nodig
 • Als er goede regeling mogelijk is dan schakelen wij over op een juridische procedure
 • Ook met smartengeld wordt rekening gehouden
 • Alles in uw voordeel

LETSELSCHADE / WAT IS LETSELSCHADE?

Er is sprake van letselschade als u door een ongeval of door een andere gebeurtenis lichamelijke en/of geestelijke (immateriële) schade lijdt, omdat u niet meer de dingen kunt doen (werk en privé) die u voor het oplopen van de lestelschade nog wel kon doen. De kwaliteit van uw leven is aangetast en hierdoor loopt u schade op.

RECENT NIEUWS

Ga goed voorbereid met de auto op vakantie dankzij de Schade App
10-07-2017

De zomervakantie staat weer voor de deur, dit betekent ook dat veel mensen van plan zijn de weg op te gaan. Heb jij geen schadeformulier in de auto liggen? Dat is geen probleem meer dankzij de Schade App.

Vrouw overlijdt na drugsgebruik op dance event
26-01-2015

Amsterdam - Ook een 41-jarige vrouw uit Utrecht is zondagmorgen overleden ten gevolge van drugsgebruik na aanwezigheid bij een evenement van het Amsterdams Dance Event.

Bestuurder gewond na eenzijdig ongeval
14-07-2014

Scharsterbrug - Zondagmiddag is een 38-jarige man uit Sneek gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval.

Drie gewonden bij aanrijding
01-07-2014

Groningen - Drie personen zijn maandagmiddag na een aanrijding op de Zuiderweg in Groningen gewond geraakt. Gealarmeerde agenten troffen een auto aan op de kop in de sloot aan de Zuiderweg.

Scooterrijder botst op lantaarnpaal
25-06-2014

Hoeven - Bij een eenzijdig verkeersongeval aan de Slikstraat is een 30-jarige inwoner van Bosschenhoofd gewond geraakt. Hij is met letsel aan zijn been en gezicht overgebracht naar het ziekenhuis.

GEEN REKENING

De aansprakelijke partij is bij de wet (6:96BW) verplicht de kosten voor het gehele proces om deze schade te verhalen, te vergoeden. Hierdoor krijgt u geen rekening thuis gestuurd. Alle kosten worden direct verhaald op de aansprakelijke partij.

Artikel 96

 • Vermogensschade omvat zowel geleden verlies als gederfde winst.
 • Als vermogensschade komen mede voor vergoeding in aanmerking:
  • a. redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht;
  • b. redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid;
  • c. redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte.
 • Lid 2 onder b en c is niet van toepassing voor zover in het gegeven geval krachtens artikel 241 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering de regels betreffende de proceskosten van toepassing zijn.
 • In geval van een handelsovereenkomst als bedoeld in artikel 119a lid 1 of artikel 119b lid 1 bestaat de vergoeding van kosten bedoeld in lid 2 onder c uit ten minste een bedrag van 40 euro. Dit bedrag is zonder aanmaning verschuldigd vanaf de dag volgende op de dag waarop de wettelijke of overeengekomen uiterste dag van betaling is verstreken. Hiervan kan niet ten nadele van de schuldeiser worden afgeweken.
 • Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld voor de vergoeding van kosten als bedoeld in lid 2 onder c. Van deze regels kan niet ten nadele van de schuldenaar worden afgeweken indien de schuldenaar een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In dit geval mist artikel 241, eerste volzin, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering toepassing.
 • De vergoeding volgens de nadere regels kan indien de schuldenaar een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, eerst verschuldigd worden nadat de schuldenaar na het intreden van het verzuim, bedoeld in artikel 81, onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, waaronder de vergoeding die in overeenstemming met de nadere regels wordt gevorderd, vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag na aanmaning.
 • Indien een schuldenaar voor meer dan een vordering door een schuldeiser kan worden aangemaand als bedoeld in lid 6, dan dient dit in één aanmaning te geschieden. Voor de berekening van de vergoeding worden de hoofdsommen van deze vorderingen bij elkaar opgeteld.